Sunday, 31 July 2016

A.P.J Abdul Kalam Quotes...!!

Don’t take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck.” - A.P.J Abdul Kalam
“All Birds find shelter during a rain. But Eagle avoids rain by flying above the Clouds.” - A.P.J Abdul Kalam
“Failure will never overtake me if my definition to succeed is strong enough”. - A.P.J Abdul Kalam
“Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success.” - A.P.J Abdul Kalam
“If you want to shine like a sun. First burn like a sun.” - A.P.J Abdul Kalam
“It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone” - A.P.J Abdul Kalam
"All of us do not have equal talent. But , all of us have an equal opportunity to develop our talents.” - A.P.J Abdul Kalam
" Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness." -A.P.J Abdul Kalam
"Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups and downs you come across in your life." - A.P.J Abdul Kalam
" Without your involvement you can't succeed. With your involvement you can't fail. " - A.P.J Abdul Kalam

ಸಂಗೀತ: ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ 
ಗಾಯನ: ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೌಂದರ್ಯವೇ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೌಂದರ್ಯವೇ
ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯಿರಲು, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿರಲು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತ
(ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ)
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ||
ಸಂಧ್ಯೆಯು ಬಂದಾಗ ಆಗಸ ಅಂದಾ
ಆ ಉಷೆ ನಗುವಾಗ ಲೋಕವೆ ಚಂದಾ..
(ಆಲಾಪನೆ)
ಸಂಧ್ಯೆಯು ಬಂದಾಗ ಆಗಸ ಅಂದಾ
ಆ ಉಷೆ ನಗುವಾಗ ಲೋಕವೆ ಚಂದ
ಬಳುಕುವ ಲತೆಯಿಂದ ಅರಳುವ ಹೂವಿಂದ
ಆ ಸುಮ ಚೆಲ್ಲುವ ಪರಿಮಳದಿಂದ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೌಂದರ್ಯವೇ..||
ಹರಿಯುವ ನೀರಲಿ
ಕಲ ಕಲರವವೂ
ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರಳಿನ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರವೂ
ಹರಿಯುವ ನೀರಲಿ ಕಲ ಕಲರವವು
ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರಳಿನ ಸುಮಧುರ ಸ್ವರವೂ
ಭ್ರಮರದ ಝೇಂಕಾರ
ಮುನಿಗಳ ಓಂಕಾರ
ಈ ಜಗ ತುಂಬಿದೆ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದಾ||
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ
ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗು ಸುರಗಂಗೆಯಂತೇ
ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗು ರವಿಕಾಂತಿಯಂತೇ
(ಆಲಾಪನೆ)
ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗು ಸುರಗಂಗೆಯಂತೆ
ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗು ರವಿಕಾಂತಿಯಂತೇ
ಬಿಸಿಲಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಹೊಸ ಜೀವ ತಂದಂತೆ
ಆ ದೈವ ಸುಧೆಯಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥವಂತೆ||
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸೌಂದರ್ಯವೇ
ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯಿರಲು, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿರಲು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಸಂಗೀತವೇ

ಸಂಗೀತ: ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್


ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸು ಮೆರೆಯಲಿ
ನವಿಲೇ...
ನಿನ್ನಾಂಗೆಯೆ ಕುಣಿವೆ
ನಿನ್ನಂತೆಯೆ ನಲಿವೆ
ನವಿಲೇ.. ನವಿಲೆ
ಈ ನೆಲದ ನೆಲೆಯಲಿ ಮನಸು ಕುಣಿಯಲಿ
ನವಿಲೇ...
ನೀನೇನೆ ನಾನಾಗುವೆ
ಗೆಲುವಾಗಿಯೆ ಒಲಿವೆ
ನವಿಲೇ.. ನವಿಲೆ
ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರದೆ
ಸೌಗಂಧಾ ಸುಖವ ತರದೇ
ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮರವೆ
ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಮೊರೆವೆ
ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರದೇ
ಸೌಗಂಧಾ ಸುಖವ ತರದೇ
ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮರವೇ
ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಮೊರೆವೆ
ಮತ್ಯಾಕೆ ಮೌನ ಗಿಳಿಯೇ
ಸಿಟ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೆ
ಹೊತ್ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಅಳಿಲೇ
ಗುಟ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯೆ
ಹೇಳೀರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರೆಯಲೇ ತೊಳೆಯಲೇ
ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸು ಮೆರೆಯಲಿ
ನವಿಲೇ...
ನಿನ್ನಾಂಗೆಯೆ ಕುಣಿವೆ
ನಿನ್ನಂತೆಯೆ ನಲಿವೆ
ನವಿಲೇ ನವಿಲೆ
ಏನಂಥಾ ಮುನಿಸು ಗಿರಿಯೆ
ಮಾತನ್ನ ಮರೆತೆ ಸರಿಯೇ
ಜೇನಂಥಾ ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿದೇ
ನನ್ನ ಜೀವ ಜೀವ ನದಿಯೇ
ಏನಂಥಾ ಮುನಿಸು ಗಿರಿಯೆ
ಮಾತನ್ನ ಮರೆತೆ ಸರಿಯೇ
ಜೇನಂಥಾ ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿದೇ
ನನ್ನ ಜೀವ ಜೀವ ನದಿಯೇ
ಸುರಲೋಕಾ ಇದನು ಬಿಡಲೇ
ತವರೀಗೆ ಸಾಟಿ ಇದೆಯೇ
ಚಿರಕಾಲ ಇಲ್ಲೆ ಇರಲೇ
ನಗುತಿರು ನೀಲಿ ಮುಗಿಲೇ
ನಾನಿನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹುದೂರ ಸಾಗುವೇ ಹರಸಿರೇ
ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸು ಮೆರೆಯಲಿ
ನವಿಲೇ...
ನಿನ್ನಾಂಗೆಯೆ ಕುಣಿವೆ
ನಿನ್ನಂತೆಯೆ ನಲಿವೆ
ನವಿಲೇ ನವಿಲೆ
ನವಿಲೇ ನವಿಲೆ
ನವಿಲೇ ನವಿಲೆ

ಮರದ ಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು., Items to be put in the Bhagina.


೧. ಅರಿಸಿನ : ಗೌರಿದೇವೀ. Turmeric : Gowri Devi
೨. ಕುಂಕುಮ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ Kumkum : Maha Lakshmi
೩. ಸಿಂಧೂರ : ಸರಸ್ವತೀ Sindoor : Saraswathi
೪. ಕನ್ನಡಿ : ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮೀ. Mirror : Roopa Lakshmi
೫. ಬಾಚಣಿಗೆ : ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Comb: Sringara Lakshmi
೬. ಕಾಡಿಗೆ : ಲಜ್ಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. : Kajal : Lajja Lakshmi
೭. ಅಕ್ಕಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. Rice : Shree Lakshmi
೮. ತೊಗರಿಬೇಳೆ : ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Toor Dal : Vara Lakshmi
೯. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ : ಸಿದ್ದಲಕ್ಷ್ಮೀ. Urda Dal : Siddha Lakshmi
೧೦. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Coconut: Santana Lakshmi
೧೧. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ : ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Leaves : Dhana Lakshmi
೧೨. ಅಡಿಕೆ : ಇಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ. Bettel Nut – Issta Lakshmi
೧೩. ಫಲ(ಹಣ್ಣು) : ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ. Fruit – Gyana Lakshmi
೧೪. ಬೆಲ್ಲ : ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀ. Jaggery : Rasa Lakshmi
೧೫. ವಸ್ತ್ರ : ವಸ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ. Cloth : Vasthra Lakshmi
೧೬. ಹೆಸರುಬೇಳೆ : ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. Moong dal : Vidhya Lakshmi
ಮುತೈದೆ ದೇವತೆಯರು ೧೬ ಜನರು. ಇವರನ್ನು ಷೋಡಶಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..
Married woman are equal to 16 people.They call them Shoda Lakshmi.
ಗೌರಿ, ಪದ್ಮ, ಶುಚಿ, ಮೇಧಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ವಿಜಯಾ, ಜಯಾ, ದೇವಸೇನಾ, ಸಾಹಾ, ಮಾತರಲೋಕಾ, ಮಾತಾರಾ, ಶಾಂತೀ, ಪೃಥ್ವಿ, ಧೃತೀ, ತುಷ್ಟೀ, ಸ್ವಧಾದೇವಿ..
Gowri, Padhma, Shuchi, Medha, Savitiri, Vijaya, Jaya, Devasena, Saha, Mataraloka, Matara, Shanthi, Pruthvi, Druthi, Tushti, Swadhadevi.
ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಮರದ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ..
Goddess Lakshmi resides in the saree pallu, and that;s why you should hold the pallu and give the Bhagina.
ಮರದ ಬಾಗಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇಣುಪಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..
Maradha Bhagina is called as Venu Patra in Sanskrit.
ಮರದಬಾಗಿಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ..
Lord Narayana resides in Maradha Bhagina.
ಮರವೆಂಬ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ತರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ,
ದಂಪತಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣರ ತರಹ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿ ತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ೧೬ ಸುಮಂಗಲೀ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಬಾಗಿಣ ಕೊಡುತ್ತಾರ.

:-))

•ಮನೆ ಸುಟ್ಟರೆ ವಿಮಾ ತಗೋಬಹುದು, ಕನಸುಗಳು ಸುಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ??
•ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಕಣ್ಣಿಂದ ಹನಿ ಸುರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ?
•ಸಿಂಹ ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ ಓಡಿಹೋಗಬಹುದು, ಅಹಂಕಾರ ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ?
•ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಮಾತು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ?
•ನೋವು ಆದರೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೋಬಹುದು, ವೇದನೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ?
*ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರ* ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಔಷಧೀಯ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ *ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ* ಒಂದು *ಪೂರ್ತಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ* ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
*ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹರಸಿ*.

ABCD Ganesha. Next creative idea


Saturday, 30 July 2016

What are some of the unsolved mysteries of India?

Anantha Padmanabha Swamy Temple and the mysterious 7th door

The temple of Sree Anantha Padmanabha Swamy in Tiruvananthapuram, Kerala has actually got the globe's focus. The entire world stands now to know just what lags the Mysterious Last door of Padmanabha Swamy holy place.

Concerning 2 Lakh crores  worth of gold is located in the underground safe's of temple. The committee which was employed takes in to account its value based on old and also historic facts the worth of the prize will certainly be around ten times to the worth estimated now.
Prize includes old gold chains, diamonds, rubies and valuable rocks, silver vessels, as well as gold statues the value which is humanly impossible to examine in regards to cash.
  

The door has no Screws or other locks and steel door of the Chamber-B is also having 2 big COBRA PICTURES on it. It is considered to be fixed to the secret chamber with the ‘NAGA BANDHAM’ or ‘NAGA PAASAM’ ‘MANTRAS’ by the then ‘SIDDA PURASHAS’ who lived during the reign of KING MARTHANDAVARMA in the 16th CENTURY. 

A door of such a secret vault can be opened by an extremely erudite 'SADHUS' or 'MANTRIKAS' which are familiar with the understanding of extricating 'NAGA BANDHAM' or 'NAGA PASAM' by chanting a 'GARUDA MANTRA.

If any sort of human attempts are made with manufactured innovation to open the strange Chamber-B  disasters are likely to occour in and also around the Holy place property or via out India and even with out the globe according to VEDIC ASTROLOGERS OF INDIA.

Already, the people beyond of the doorway are able to listen the noises of water or Sounds made by snakes as thought. Followers say that the 7th door is an opening where the entire holy place and areas might be flooded with waters.

The 2 and 3 pictures are imaginary

Source and More Mysteries

9 Indian Temples And The Unsolved Mysteries Behind Them
 

Why is Narendra Modi so popular among Indians?

Recently He had been to Arnab’s show. At first being a die hard Modi fan, When ever Arnab was addressing him as Mr. Prime Minister, it was just like WOW. It just reminded me the soldiers addressing the the president of America in Hollywood movies.
Now lets come to the question.He is so popular among Indians because he is very simple and straight. Although he is the prime minister of world’s largest democracy , He know bit by bit about the working of the central government. Recently He had given an interview to Arnab Goswami of Times Now. And you won’t believe how clear and determined he was through out the whole interview. The interview is a must watch for all the Indian. I have made a summary of the interview, Please go through it. And you will know why He is so popular among Indians.
 • When he was questioned about his so many foreign tours he simply told
I had no political background. I was new to the national politics. But to develop our country the co-operation of other countries was a must need. So to deal with me, the leaders of other countries must know how is Modi as a person. If they had preferred media to know me, they would have misguided. So it was my duty to meet all those leaders one by one for the betterment of my country.
(this was the question of the nation since 2 year, and now mystery solved)
 • When asked about the relationship with Pakistan, his reply
Those who have to work from the table, will work from the table and those who have to work at the border will work at border with full strength.
(how many leaders had the guts to say this)
 • When asked about the patriotism of Raghuram Rajan
I believe his patriotism is no less than any of us. Whatever post he holds, wherever he is, he is someone who will serve the country. He also said Unke Desh Bhakti Ke Bare Mein Bura Kehna Ek Paap Hai. (It’s a sin to question his Patriotism)
(Feels very good to listen such words from you)
 • When asked about the 15 Lakhs issue, He replied
That is something the opposition raises during elections. Let they have some issue to talk about.
(really cool…………)
 • When asked about what people think about Vijay mallya issue, His answer was
People know if there is someone who can bring the money back , It’s Modi and he will do it.
(Confidence redefined)
 • When Arnab questioned about misuse of law
Arnab- Does it worry you, that people have misused the law ?
(Regarding Vijay mallya escaping from India without repaying a loan amount of 9000 Cr.)
Modi- I take this as an opportunity and I will show them what the law is.
(Mallya in danger)
 • Answering about congress protesting in the parliament unnecessarily he said
This is really something sad. They shouldn’t do like this. Most importantly they have been in the government since 60 years. And they know the working principle in every detail.This is not expected from a party like them.
Then he give an example regarding this
we are in power now, and consider in 2040 we become the Opposition party. So, in 2040 we can't have the same conduct as the one we had in 2009 or 2010.
(Even He is unwilling to give the power in congress hand in his example also. He may had had said 2019 instead of 2040)
 • His view on election
You can call elections a necessity, a restraint or a responsibility, we have to do it. I attend many functions, go to different areas, you wouldn't have heard any political comment from me. If I go to a government function, I talk about government related topics. If I attend a Railways function I talk about railways, if water then water, if water bodies, then water bodies. My focus is on governance.
Elections should just be a bi-product. It is a democracy. Winning and losing is a part of it. It shouldn't be hyped.
 • His view on what is the job of a Govt
Country has been at greatest loss because governments were run only for elections. Governments must not run only for elections. The government should be a bona fide attempt of meeting the demands and expectations of the common people.
 • Requesting the people of his country to put their effort for the betterment of the country
I also tell the country, that for the poor of the nation we would have to give out something for the poor in our country. It is my responsibility to give the people an account of every rupee. I will use it at right places. I won't let it get stolen.
 • And He is Doston ka Dost Aur Dushmano ka Dushman (Friends of Friends and Enemies of enemies)
I have given the citizens a chance to pay the taxes till 30th September, whatever it is Rs 10,000 or Rs. 50,000. If they think they want to come into mainstream, they must and shouldn't be worried. After 30th September, the government will have to take steps. I will not worry about the polls. I will take the necessary steps. I want to work for the poor in my country
 • His reply on how he motivates himself
Firstly, I don't live under the burden of worries. Problems and challenges are there, you can't deny that. But you must challenge the challenges and not let the challenges turn into worries. This is my principle. I challenge the challenges. I like to face the problems. I don't run away from them. Whatever loss I have to face for it, I face it. But I can't leave the country helpless. This responsibility must be taken and I will continue to do so. For all good and bad things, it is my responsibility. I do not regret anything. I believe, people of the country have given me the responsibility and I must fulfill it. Thirdly, when I see the poor in our country, it reminds me of the work that I have to do for them.
(A true leader)
 • His reply towards the communal comments of political leaders
Don’t make them Heroes , they will stop .
(But Sorry sir our media is not mature enough)
 • At last, Thank Arnab for making him laugh. This cute smile was missing since many days.
 


I think this Interview is sufficient to tell us why he is the most popular human being in India.
Image source- Snapshot from Youtube.

Cutest baby picture ever !!
Friday, 29 July 2016

Facebook CEO Mark Zuckerberg must be a happy man.

After all, he earned over $3 billion in just an HOUR after Facebook posted stellar quarterly results on Wednesday, beating Wall Street estimates and sending its shares to an all-time high. Now, Zuckerberg's net worth has hit a new high of $56.7 billion, according to Forbes estimates.
Facebook's 32-year-old founder and chief executive is currently the world's fifth-richest person, right behind Jeff Bezos, who has an estimated fortune of $64 billion.
Imagine earning Rs. 20,250,00,00,000 in ONE hour!!

Mantralaya Swami conveyed blessings to PM Narendra Modi.


Thursday, 28 July 2016

What is procrastination?


Current time - 3:20 PM
Brain - We will start to work sharp at 4:00 PM
 • Watches some video in Youtube.
 • Plays some game in mobile.
 • Whatsapp ON, Quora ON.
Looks at time - 4:09 PM
Brain - Oh! Shoot! We will start work sharp at 5:00 PM.
And the cycle continues.

General Knowledge: What are basic facts every person should know?


SENSEX(SENSitivity indEX) is a measure of performance of our stock market. Sensex was started with an arbitrary number 100 on Jan 1 1979.
Ever wondered what this index represents ?
Sensex is computed from the performance of 30 of the biggest companies of India.And the rise and fall of this companies is directly proportional to the rise and fall of Sensex. If these 30 top companies cumulatively grow by X% then Sensex will also rise X%.So this index depicts the health of our economy.
And how this index value is calculated?
Free floating market capitalization method is used for this purpose.Suppose we have 2 companies,Co A and Co B-
Co A has 100 shares out of which 90 are available for general public (called free floating shares) and 10 are owned by company management. Each share is valued at Rs 100.
Co B has 1000 shares out of which 800 are available for public and 200 for company management.Each share is valued at Rs 10.
Co A has a total value=Total market capitalization =total no of shares*value of each share=100*100=Rs 10000
Co B has a total value =Total market capitalization=total no of shares*value of each share=1000*10=Rs 10000
Co A has a total free floating value=Total free floating capitalization=total no free floating shares*value of each share=90*100=Rs 9000
Co B has a total free floating value=Total free floating capitalization=total no free floating shares*value of each share=800*10=Rs 8000
So the total free floating capitalization adds up to=9000+8000=Rs 17000(of A and B)
Now suppose we say that the amount of 17000 is equal to 100 Sensex point for reference then we calculate the Sensex points with this point based on the gain/loss of the company.
So now if these 2 companies free floating capitalization becomes 170000 in 20 years, then Sensex will indicate 1000 .
Similarly for a list of 30 companies in BSE which include-ACC, Ambuja Cements, Bajaj Auto, BHEL, Bharti Airtel, Cipla, DLF, Grasim Industries, HDFC, HDFC Bank, Hindalco Industries, Hindustan Lever, ICICI Bank, Infosys, ITC, Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Maruti Udyog, NTPC, ONGC, Ranbaxy Laboratories, Reliance Communications, Reliance Energy, Reliance Industries, Satyam Computer Services, State Bank of India, Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel, and Wipro.
We simply cumulate free floating capitalization of all these 30 companies with a base point of 100 Base Index for ease with financial year 1978–79 as reference.

Sunday, 24 July 2016

75,000 ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಅಧ್ಬುತ ಪ್ರತಿಬೆ


3d Sketches

:-))


Burj khalifa


ಮಾನವೀಯತೆಗೊಂದು ನಮನ


Yummy :)))


ಇವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಒಂದು‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ...!! ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ...!!


ರಾಗಿಯ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ.


ನವದೆಹಲಿ ಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಯುವಕರು!!ಕೊಡೋಣ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್..


Feel sad for ppl who judge others without knowing them..Spreading negativity is easy, Spreading love is difficult!


My Good Views in general


My Godly well wisher Kumari. RAMYA S working as computer operator in M/S Kamadhenu associates has previously discharged her work in many firms 🙋
Sriman SRINIVAS, Civil Engineer of M/S Kamadhenu associates had given fine job in his office to Kumari. RAMYA S. She was evincing her satisfaction for working in this office. She was appreciating the good nature of Sri. SRINIVAS in rendering his help to the persons working under his control by giving extra holidays for their good work. He was a good gentleman.
My well wisher after doing all the household daily duties was going a little bit late to the office. Even though the boss was becoming angry for her late attendance, he was forgetting and convincing her. Recently, I was having the opportunity to speak with her boss & it was a pleasure conversing 👌👍
She was also telling me that she is praying God to give happiness to her boss.
These good facts about her boss gave me a good satisfaction in my mind 😊
I feel glad in my conversation with Sri. SRINIVAS.
I pray God to bless all the best to Sri. SRINIVAS 🙏

Tuesday, 19 July 2016

The things to be added in daily routines to make life worth it:

>> Drink lots of water.
>> Exercise/ Take Staircase
>> Laugh
>> Spend time with people you love
>> Listen to music
>> Read, Read, Read
>> Plan your day
>> Wear Bright clothes.
>> Remember to be grateful
>> Mental breaks
>> Watch a comedy
>> Do a crossword puzzle
>> Talk to a stranger
>> Give someone a honest compliment
>> Put down the phone and observe around.
>> Eat lots of fruits, vegetables
>> Smile even when you are not feeling it. Smile is contagious
>> Do good deeds privately. Kindness is free
>> Enjoy your alone time
>> Happiness is found within. Positive thoughts creates positive things.
>>Embrace the change
PS: “LIVE LIFE IN SUCH A WAY THAT LIFE ITSELF HAS A CRUSH ON YOU.” 😊👍

The Brand, RAJINIKANTH


Indians suck at branding. You hardly have a global brand to have evolved from India in these so many years and a genuine one that I always loved to name is "United Breweries", though many have an aversion in saying that truth, loud and clear. I have never hesitated in saying that.
Let me begin with an example. Many in America prefer to buy Honda cars because their market value don't depreciate much over time, unlike other cars. The closest brand that holds its market value is Toyota. There is a reason and many here know about it. Honda doesn't sell cars for commercial purposes in bulk numbers for rental car agencies or fleet companies. Though Honda has a huge demand, Honda is adamant about not going wholesale and only just stick to retail selling at showrooms. You hardly see Honda cars running as taxis or as rental vehicles in America. They protect the brand and this is one of the fair and finest tactics Honda follows.
Building a brand is one challenge and protecting it is another. In the world of entertainment, Rajinikanth is a brand like what Honda is to automobiles. Not going wholesale and pledging oneself in the market, but simply doing things small and retail but also being cautious and planning meticulously to hold the brand value.
In my view, all that requires for a successful brand in entertainment industry are:
1. The money it can churn.
2. The coming-together and fun it can offer.
3. The expanse of wholesome entertainment it can provide without offending a segment or all of the masses.
On the above three factors, Rajinikanth is the one and only brand that has managed to offer all the above frequently, over a period of 30 years and nobody knows how. It is that "unknown and untellable" mystery that has worked the magic for him, even in spite of representing a language that's so regional in a large country like India.
The last successful movie from Rajinikanth was 6 years ago and I doubt if anyone has had the ability to stick around and hold a market value at the age of 66 like he does because he doesn't go crazily endorsing every product in the market or do movies frequently and make himself look like an overused commodity.
There have been many attempts to cut the golden goose named Rajinikanth and exploit his brand in the past by merchandising him with copyrights and trademarks and all those attempts have miserably failed because people just don't consume such ideas. They see him as a live entertainer than a mere toy. He is unique in style and gimmicks and he makes a movie once in a while which gives the boost that needs to create expectations around his movies' release and for the first time, his brand value is put to full use globally even before a movie's release. I must admit that I have absolutely admired every single move ‪‎Kabali‬'s marketing team has done to make best use of the brand named Rajinikanth in every way possible.
I don't really care a damn about the overnight socialists, seasonal communists, trumpeting Tamil nationalists and pseudo-liberals who jump up and down when a Rajinikanth movie releases. They have no clue of either the value of entertainment or the value of a brand. They can neither entertain nor create a brand and sustain. They will all yell that he is rooting for politics and suddenly go silent, and some even go in hiding to theaters to watch a Rajinikanth movie because, a Rajinikanth movie has that amazing appeal. It is of the same storyline, same rags to riches kind, same romancing a girl on screen one third of the hero's age, same triggering punchlines and gimmicks, but the packaging is all that matters. The product delivers. Rajinikanth is a smart man and he makes sure he has something to offer to make the audience go frenzy for no logic all magic kind of entertainment and if he fails to do that, he accepts it publicly, repays and rebuilds himself. Tell me one star who cares for his own brand and be protective of it, like him. None at all.
Rajinikanth has to make money for himself. He runs no charity or a sworn non-profit. He takes a pay check and I got no problems with that at all. He is no public servant. I have always had this thought at the back of my mind that he could have lent his voice or support for some social programs like he did for government's polio awareness initiative in 80s. His presence will help steer any such social initiative to success. I just wish that he does. But it's all up to him to accept such a role for the society.
I respect and admire Rajinikanth for he is a brand like no other and he is someone who deserves admiration and not blind mudslinging and uncouthe shaming. He is one globally appealing brand we helped create over a period of time and let's not kill it all with some absolutely immature pre-conceived notion. Nobody can become him and garner the global market value he commands from a small metro city in south india.

A lovely writeup by Karthik Rangarajan ... !!!

Monday, 11 July 2016

ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆ


ಶಿವಣ್ಣನ ಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಗೊತ್ತು


ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬ


A drop of Milk hitting Coffee...


How did Dollar, Lira, Pound, Rial, Dinar, Yuan etc. get their names? Interesting origin of currency names :)


ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ


 *ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ :* ಹುರುಳಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿರಿ.
 *ಕಫ ಬರುವುದೇ :* ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿರಿ.
 *ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಳಾದರೇ :* ಬಾಳೆದಿಂದಿನ ಪಲ್ಯ ಸೇವಿಸಿರಿ.
 *ತೊದಲು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ :* ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿರಿ.
 *ಬಿಳಿ ಕೂದಲೇ :* ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಿ.
 *ಮರೆವು ಬರುವುದೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಜೇನು.
 *ಕೋಪ ಬರುವುದೇ :* ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಸೇವಿಸಿ.
 *ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಎಳ್ಳು.
 *ಮುಪ್ಪು ಬೇಡವೇ :* ಗರಿಕೆ ರಸ ಸೇವಿಸಿ.
 *ನಿಶಕ್ತಿಯೇ :* ದೇಶಿ ಆಕಳ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿ.
 *ಇರುಳುಗಣ್ಣು ಇದೆಯೇ :* ತುಲಸಿ ರಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ.
 *ಕುಳ್ಳಗಿರುವಿರೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು.
 *ತೆಳ್ಳಗಿರುವಿರೆ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಸೀತಾ ಫಲ.
 *ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು.
 *ಹಸಿವಿಲ್ಲವೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಓಂ ಕಾಳು.
 *ತುಂಬಾ ಹಸಿವೇ :* ಸೇವಿಸಿ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ.
 *ಬಾಯಾರಿಕೆಯೇ :* ಸೇವಿಸಿ ತುಳಸಿ.
 *ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ :* ಸೇವಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ.
 *ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯೇ :* ಬಿಡಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸೇವಿಸಿ ರಾಗಿ.
 *ಸಾರಾಯಿ ದಾಸರೇ :* ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡಿ,ಗೋಮೂತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
 *ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು.
 *ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದೇ :* ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
 *ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವೇ :* ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ,ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕಿರುಕಸಾಲಿ.
 *ಬಂಜೆತನವೇ :* ಔದುಂಬರ ಚಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
 *ಭಯವೇ :* ಗೋಮೂತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
 *ಸ್ವಪ್ನ ದೋಷವೇ :* ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
 *ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ :* ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
 *ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲವೇ :* ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಸೇವಿಸಿ.
 *ರಕ್ತ ದೋಷವೇ :* ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿ.
 *ದುರ್ಗಂಧವೇ :* ಹೆಸರು ಹಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
 *ಕೋಳಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ :* ತುಳಸಿ,ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
 *ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಣಿ ಇದೆಯೇ :* ಉತ್ತರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರಿ.
 *ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು :* ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ವಜ್ರಾಸನ.
 *ಸಂಕಟ ಆಗುವುದೇ :* ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಿ.
 *ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇ :* ನಿತ್ಯ ಕೊಡಿ ಜೇನು.
 *ಜಲ ಶುದ್ಧಿ : ಮಾಡಬೇಕೇ :* ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ,ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿರಿ.
 *ವಾಂತಿಯಾಗುವುದೇ :* ಎಳನೀರು-ಜೇನು ಸೇವಿಸಿ.
 *ಭೇದಿ ತುಂಬಾ ಆಗುವುದೇ :* ಅನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ.
 *ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಗಿದೆಯೇ :* ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
 *ಹಲ್ಲು ಸಡಿಲವೇ :* ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ.
♦ *ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವೇ :* ನಿತ್ಯ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿ.
♦ *ಉಗುರು ಸುತ್ತು ಇದೆಯೇ :* ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬೆರಳು ಇಡಿ.
♦ *ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಎಳ್ಳು.
♦ *ಎಲುಬುಗಳ ನೋವೇ :* ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಮೆಂತ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ...